Regulamin

1. Wstęp – kto jest właścicielem sklepu i gdzie jest prowadzona działalność

Internetowy sklep Instal-Pol Sebastian Bajka  prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych towarów za pośrednictwem sieci internet.

Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej http://www.instalacjewroc.pl
Sklep Instal-Pol Sebastian Bajka jest własnością firmy:

Instal-Pol Sebastian Bajka

Ul. Słoneczna 3, 55-003 Wojnowice

NIP: 898 120 29 99

 

Tel.: 574 980 222; 690 980 222

 

 

Email: kontakt@instalacjewroc.pl

 

www.instalacjewroc.pl

 

2. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest firma Instal-Pol Sebastian Bajka

 

3. Dane osobowe i ochrona danych osobowych (zgodność z RODO)

3.1 Administratorem danych osobowych klientów zarejestrowanych w bazie sklepu jest jego właściciel, firma Instal-Pol Sebastian Bajka (szczegółowe dane w pkt. 1 regulaminu). Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, a w szczególności: imię i nazwisko, adres domowy/wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu a w przypadku firm również numer NIP.

3.2 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w sklepie internetowym instalacjewroc.pl i firmie Instal-Pol Sebastian Bajka, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (Inspektor ochrony danych), z którą można się kontaktować pod adresem kontakt@instalacjewroc.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby firmy Instal-Pol Sebastian Bajka (z dopiskiem “IOD”).

3.3 Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników odbywa się w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów). Odpowiedzialność i poniesione koszty z tytułu ewentualnych następstw podania nieprawdziwych informacji o danych osobowych spadają na użytkownika.

3.4 Za dodatkową zgodą zarejestrowanego użytkownika, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym do przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

3.5 Zgoda, o której mowa w pkt. 3.4, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres kontakt@instalacjewroc.pl.

3.6 Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, jednakże ich poprawność oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do celów realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej.

Klienci mogą logować się za pomocą konta miedzy innymi Google, Facebook.

Zakres udostępnianych informacji Klienta: adres e-mail

Jak Google pomaga Ci bezpiecznie udostępniać dane aplikacjom i usługom innych firm

3.7 W ramach obsługi i realizacji zamówień, dane osobowe zarejestrowanych użytkowników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla firmy Instal-Pol Sebastian Bajka.
Będą to podmioty należące do następujących kategorii:

– Firma(y) realizujące usługi transportowe, dostarczające zamówione towary pod wskazany przez zarejestrowanego użytkownika adres.

 

– Firma(y) handlowe, hurtownie realizujące wysyłki towaru bezpośrednio do Klientów firmy Instal-Pol Sebastian Bajka
– Instytucjom finansowym (bankowi lub bankom) pośredniczącym w udzieleniu lub udzielających pożyczki na zakup towarów w naszym sklepie (dotyczy wyłącznie klientów dokonujących zakupów na raty).
– W przypadku firm, oraz osób wybierających fakturę jako formę potwierdzenia zakupu, do biura rachunkowego prowadzącego obsługę księgową firmy Instal-Pol Sebastian Bajka.

3.8 Podmioty wskazane w pkt. 3.7, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę Instal-Pol Sebastian Bajka.

3.9 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. W każdej chwili, użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

4. Produkty

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostępności produktu strona aktualizowana jest kilka razy dziennie, to z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, klient w możliwie najszybszym terminie informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty, Instal-Pol Sebastian Bajka zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Ceny

Ceny towarów oferowanych na stronie sklepu zawierają podatek VAT.

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Instal-Pol Sebastian Bajka, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy www.instalacjewroc.pl  po zarejestrowaniu indywidualnego konta klienta w bazie sklepu. W wyjątkowych przypadkach, dopuszczalne jest również złożenie zamówienia telefonicznie lub e-mailem.

Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie klienta. Jeżeli klient zamówi towar niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych.

7. Płatności

Jako płatnik VAT, firma Instal-Pol Sebastian Bajka wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne (domyślna forma dowodu zakupu załączanego do sprzedawanego towaru) lub faktury VAT (na wyraźne żądanie klienta).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie zafiskalizowanego już paragonu, toteż o ewentualnej chęci otrzymania faktury VAT jako dowodu zakupu Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę w chwili składania zamówienia.

 

Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia.

 

Płatności za zamówiony towar można dokonać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

– Płatność “za pobraniem” – płatne gotówką kurierowi w chwili dostarczenia towaru lub w paczkomacie podczas odbierania przesyłki.

 

– Płatność elektroniczna – za pośrednictwem systemu Paypal, BLIK, szybkim e-przelewem bankowym lub innymi cyfrowymi formami płatności dostępnymi z panelu płatności elektronicznych w chwili finalizacji zamówienia.

 

– Płatność elektroniczna – kartami płatniczymi:

 

Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 

– Płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty – transferem bankowym lub przekazem pocztowym na konto sklepu Instal-Pol Sebastian Bajka przed realizacją zamówienia:

 

Rachunek bankowy firmy Instal-Pol Sebastian Bajka do dokonywania wpłat pieniężnych w walucie PLN:

 

ING: PL 36 1050 1575 1000 0092 3700 8009

 

Instal-Pol Sebastian Bajka

 

Ul. Słoneczna 3, 55-003 Wojnowice

 

W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.

 

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (Płatności elektroniczne, Przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

8. Dostawa i odbiór towaru

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez klienta podczas składania zamówienia.

8.1 Dostępne formy dostarczenia lub odbioru towaru

Sklep definiuje dwie formy dostarczenia i odbioru towaru: “Przesyłka” oraz “Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym”. W przypadku wystąpienia opłaty kurierskiej za dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, koszt ten pokrywa Zamawiający.

8.1.1 Zamówienia realizowane drogą wysyłkową

Przesyłki dostarczane są do klientów za pośrednictwem firm kurierskich oraz InPost (Paczkomaty). Firmy kurierskie nakładają na transportowane przesyłki ograniczenia gabarytowe i wagowe.

 

Koszt przesyłki, zależnie od wybranego przewoźnika i formy płatności wynosi odpowiednio:

 

UWAGA! Przy składaniu zamówienia z wyborem transportu za pośrednictwem firmy InPost – klienci proszeni są o wskazanie wybranego paczkomatu, do którego życzą sobie dostarczenia zamówienia. W przypadku nie wybrania żadnego paczkomatu, obsługa sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ustalenia adresu paczkomatu do którego będzie następnie dostarczona przesyłka.

 

W przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (wynikającej np. z zamówienia w jednym transporcie towarów bardzo delikatnych razem z ciężkimi i mogących powodować uszkodzenia, pomimo bardzo wysokiej ochrony zapewnionej przez opakowanie), po uprzedniej konsultacji z Klientem, Sklep dopuszcza możliwość rozbicia jednego zamówienia na dwie lub więcej części (przesyłek). Wynikające z tego powstałe dodatkowo koszty transportu winny zostać opłacone przez Zamawiającego.

W indywidualnych przypadkach, po uprzednim obustronnym ustaleniu szczegółów i zaakceptowaniu przez Klienta nowych warunków transportu, Sklep dopuszcza możliwość wysyłki towaru do Klienta za pośrednictwem innej, wskazanej przez Klienta firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz InPost są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 

W przypadku gdy przesyłkę dostarcza kurier: Warunkiem koniecznym do wszczęcia procesu reklamacyjnego (i egzekucji odszkodowania za uszkodzenia wyrządzone w transporcie) jest spisanie protokołu uszkodzenia w dniu dostarczenia przesyłki. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu z kurierem w chwili dostawy przesyłki, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy kurierskiej i poinformować o zdarzeniu.

 

W przypadku odbierania przesyłki w paczkomacie InPost – należy wypełnić formularz “Mam zastrzeżenia do paczki” na ekranie paczkomatu i postępować następnie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 

Jeśli towar w imieniu zamawiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki.

8.1.2 Zamówienia odbierane osobiście przez klienta

Klienci składający zamówienia mają również możliwość osobistego odbioru zamawianego zamówienia w firmie Instal-Pol Sebastian Bajka. Po skompletowaniu zamówienia i przygotowania go do odbioru, Klient jest powiadamiany o gotowości towaru do odbioru drogą mailową lub telefoniczną.

9. Zwroty, reklamacje i serwis

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

9.1 – Odstąpienie od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa: 

Zgodnie z Ustawą o ochronie  praw konsumenta  z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami, w przypadku zawarcia umowy kupna/sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku, Towar należy dostarczyć do Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w którym muszą również zostać zawarte:

 

  • Imię i Nazwisko Klienta

 

  • Adres Klienta

 

  • Numer zamówienia

 

  • Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego (numer konta, dane posiadacza rachunku)

 

  • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

 

Formularz odstąpienia od umowy (pobierztutaj)

 

Warunki zwrotu towaru:

 

  • Odsyłany towar musi był pełnowartościowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być opakowany w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszelkie występujące w zestawie akcesoria i dodatki.

 

  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

  • Jeśli Kupujący zdecyduje się zwrócić wszystkie zamówione w ramach jednego zamówienia produkty, wówczas zwrócone zostaną mu również poniesione koszty transportu. Jeśli Kupujący zwróci jedynie część z zamówionych w ramach jednego zamówienia produktów, zostanie zwrócona jedynie równowartość zwracanych produktów.​

 

  • Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków zostanie wykonany maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.

 

  • W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ponosi całkowite koszty odsyłki towaru.

 

  • Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych “za pobraniem”.

 

9.2 – Reklamacje

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

W celu wszczęcia przez sklep procedur reklamacyjnych, jeszcze przed wysłaniem reklamowanego towaru do naszego serwisu, klienci proszeni są o zalogowanie się do swojego panelu klienta na stronie internetowej sklepu a następnie poprzez kliknięcie opcji “Zgłoś reklamację” – wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

Formularz zgłoszeniowy poprosi Klienta o wskazanie numeru zamówienia, w którym znajdował się reklamowany produkt, a także w polu “Opis zgłoszenia” umożliwi dokładne opisanie defektu produktu i okoliczności jego powstania.

Serwis naszego sklepu, w możliwie najkrótszym terminie potrzebnym na wstępną diagnozę problemu, skontaktuje się z klientem przesyłając dalsze instrukcje postępowania.

W przypadku gdy rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej będzie wiązało się z koniecznością odesłania produktu do naszego serwisu, będzie można wysłać go na adres firmy:

Instal-Pol Sebastian Bajka

 

Ul. Słoneczna 3, 55-003 Wojnowice

W każdym przypadku odesłania towaru do naszego serwisu, wraz ze zwracanym towarem należy załączyć dowód (lub kopię) zakupu.

W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient zostaje poinformowany o trybie rozwiązania oraz czasie potrzebnym na zakończenie procesu reklamacji. Koszty odesłania produktu do Klienta w tym przypadku ponosi sklep, który zwróci klientowi równowartość najtańszej dostępnej na rynku opłaty kurierskiej

W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku reklamacji bezzasadnej, koszty ewentualnego odesłania produktu do serwisu, jak i zwrotnie, z serwisu do Klienta – ponosi Klient.

Przedmioty w których Klient dokonał samodzielnej ingerencji w konstrukcję, modyfikacji lub zerwał plombę zabezpieczającą, jak również przedmioty zużyte w sposób naturalny, uszkodzone mechanicznie lub w których defekt powstał na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nadmiernego zabrudzenia, nie podlegają reklamacji. Sprzedający odpowiada przed Klientem jedynie za wady fabryczne produktu.

9.3 – Serwis gwarancyjny i usługi serwisowe pogwarancyjne.

Sklep www.instalacjewroc.pl prowadzi serwis urządzeń grzewczych.

W przypadku zaistnienia konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, Klient proszony jest kontakt telefoniczny lub email z dokładnym opisem uszkodzenia. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Serwis pogwarancyjny w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na zdiagnozowanie uszkodzenia skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia propozycji sposobu naprawy, czasu potrzebnego na prace serwisowe oraz spodziewanych kosztów. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na zaproponowane warunki serwisu, strony postępują dalej zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W przypadku nie udzielenia przez klienta zgody na zaproponowane przez serwis warunki naprawy pogwarancyjnej, serwis nie podejmie się naprawy a produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

 

góra
X